i.arch
01 / 01

TJENESTER

iARKITEKTUR kan hjelpe med alt fra optimalisering av plan- og romløsninger, funksjonalitet og stilvalg

 

Tegninger i ArchiCad visualiserer prosessen underveis, noe som gir  deg en god rom-fornemmelse av ulike forslag og muligheter (evt. også håndskisser for overordnet oversikt og illustrering av rom og innhold).

 

Rådgivning om hvordan særegenskaper – eksempelvis lysinnslipp, utsikt, spesielle eller gamle materialer, detaljer, m.m. – best kan utnyttes i samsvar med krav, behov og ønsker.

 

Samarbeider med totalentreprenør og frittstående håndverkere.

 

Samarbeidsavtaler med leverandører for bestilling av møbler, belysning m.m.

 

– Konseptutvikling og Stilvalg

– Planløsninger, møbleringsplaner og arealdisponering

– Farge- og materialvalg

– Belysningsplan

– Produkt- møbelvalg

– Tegning av spesialtilpassede møbler og innredning

– Design av spesialløsninger

– Visuell presentasjon

– Tekniske tegninger

– Detaljert beskrivelse

– Innhenting av tilbud og bestilling

– Oppfølging av leveranse og på byggeplass

– Universell utforming

iARKITEKTUR kan hjelpe med alt fra utarbeidelse av selskapets profil, utarbeidelse av interiørkonsept samt implementering av ferdig profil eller interiørkonsept.

 

Jeg har lang erfaring som visuell rådgiver og har bidratt til å skape en rekke sterke identitetsprogrammer og interiørkonsepter. Opptatt av å sette kundens verdier i fokus for et resultat som speiler verdiene dine i profil og interiør. Samarbeider med svært erfaren seniordesigner på større profil og retail – prosjekter.

 

Tegner i ArchiCad, så kan vise 3D løsninger underveis i prosessen for lettere å ta riktige valg.

 

Samarbeider med finsnekker, total-entreprenør og frittstående håndverkere.

 

Har avtaler med ulike leverandører for bestilling av konseptmøbler og spesialinnredning.

 

– Konseptutvilkling

– Profilprogrammer

– Planløsninger, møbleringsplaner og arealdisponering

– Farge- og materialvalg

– Belysningsplan

– Produkt- møbelvalg

– Tegning av spesialtilpassede møbler og innredning

– Design av spesialløsninger

– Visuell presentasjon

– Tekniske tegninger

– Detaljert beskrivelse

– Innhenting av tilbud og bestilling

– Oppfølging av leveranse og på byggeplass

– Universell utforming