i.arch
01 / 01

TJENESTER

Skreddersøm av tjenester som dekker hver enkelt kundes individuelle behov, alt fra arkitektonisk detaljrådgivning, plan og romplanlegging samt boliginnredning.

 

Min bakgrunn kombinert med min lange erfaring som konsulent og prosjektleder for større retailprosjekter bidrar til effektive prosesser og trygg økonomistyring mot endelig designløsning, enten det er ny konstruksjon eller en delvis/fullstendig renovering.

 

Tegninger i ArchiCad visualiserer prosessen underveis, noe som gir  deg en god rom-fornemmelse av ulike forslag og muligheter (evt. også håndskisser for overordnet oversikt og illustrering av rom og innhold).

 

Rådgivning om hvordan særegenskaper – eksempelvis lysinnslipp, utsikt, spesielle eller gamle materialer, detaljer, m.m. – best kan utnyttes i samsvar med krav, behov og ønsker.

 

Samarbeider med totalentreprenør og frittstående håndverkere – etter behov og ønske.

 

– Konseptutvikling og Stilvalg

– Planløsninger, møbleringsplaner og arealdisponering

– Farge- og materialvalg

– Belysningsplan

– Produkt- møbelvalg

– Tegning av spesialtilpassede møbler og innredning

– Design av spesialløsninger

– Visuell presentasjon

– Tekniske tegninger

– Detaljert beskrivelse

– Innhenting av tilbud og bestilling av produkter, møbler, belysning m.m.

– Oppfølging av leveranse og på byggeplass

– Universell utforming

iARKITEKTUR kan hjelpe med alt fra utarbeidelse av idékonsept eller bygge videre på eksisterende interiørkonsept.

Jeg har lang erfaring som visuell rådgiver og har bidratt til å skape en rekke sterke identitetsprogrammer og interiørkonsepter. Opptatt av å sette kundens verdier i fokus for et resultat som speiler verdiene dine i profil og interiør. Samarbeider med svært erfaren seniordesigner på større profil og retail – prosjekter.

 

Tegner i ArchiCad, så kan vise 3D løsninger underveis i prosessen for lettere å ta riktige valg.

 

Samarbeider med finsnekker, total-entreprenør og frittstående håndverkere.

 

– Konseptutvilkling

– Profilprogrammer

– Planløsninger, møbleringsplaner og arealdisponering

– Farge- og materialvalg

– Belysningsplan

– Produkt- møbelvalg

– Tegning av spesialtilpassede møbler og innredning

– Design av spesialløsninger

– Visuell presentasjon

– Tekniske tegninger

– Detaljert beskrivelse

– Innhenting av tilbud og bestilling av produkter, konseptmøbler og spesialinnredning

– Oppfølging av leveranse og på byggeplass

– Universell utforming